(1)
WACH, D. Zawartość Wybranych Makroskładników W Liściach Borówki Wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) Uprawianej Na Lubelszczyźnie. ah 2013, 23, 11-18.