WACH, D. (2013). Zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na Lubelszczyźnie. Annales Horticulturae, 23(4), 11-18. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/671