BOROWY, A., PODOLSKA, M., & PALONKA, S. (2013). Wpływ nawozów zielonych na wzrost i plonowanie selera korzeniowego. Annales Horticulturae, 23(4), 28-37. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/673