WACH, DARIUSZ. 2013. „Zawartość Wybranych Makroskładników W Liściach Borówki Wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) Uprawianej Na Lubelszczyźni”e. Annales Horticulturae 23 (4), 11-18. https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/671.