BOROWY, ANDRZEJ, MONIKA PODOLSKA, i SALWINA PALONKA. 2013. Wpływ Nawozów Zielonych Na Wzrost I Plonowanie Selera Korzeniowego. Annales Horticulturae 23 (4), 28-37. https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/673.