WACH, D. (2013) „Zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na Lubelszczyźni”e, Annales Horticulturae, 23(4), s. 11-18. Dostępne na: https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/671 (Udostępniono: 22wrzesień2020).