[1]
D. WACH, „Zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na Lubelszczyźni”e, ah, t. 23, nr 4, s. 11-18, grudz. 2013.