[1]
A. BOROWY, M. PODOLSKA, i S. PALONKA, Wpływ nawozów zielonych na wzrost i plonowanie selera korzeniowego, ah, t. 23, nr 4, s. 28-37, grudz. 2013.