WACH, D. „Zawartość Wybranych Makroskładników W Liściach Borówki Wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) Uprawianej Na Lubelszczyźni”e. Annales Horticulturae, T. 23, nr 4, Dec. 2013, s. 11-18, https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/671.