“Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 371/WCN/2019/1

2019-10-16

Czasopismo Agronomy Science w latach 2019-2020 korzysta ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących pomoc w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 371/WCN/2019/1.