(1)
Jarecki, W.; Lachowski, T. Wielkość I Jakość Plonu Nasion Bobiku W Zależności Od Typu Odmiany. as 2022, 77, 15-25.