(1)
Wilczyński, K.; Kobus, Z.; Nadulski, R. WPŁYW WSTĘPNEJ OBRÓBKI MIAZGI JABŁEK NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I EKSTRAKT OTRZYMYWANYCH SOKÓW. aspta 2020, 14, 33-40.