Wilczyński, K., Kobus, Z., & Nadulski, R. (2020). WPŁYW WSTĘPNEJ OBRÓBKI MIAZGI JABŁEK NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I EKSTRAKT OTRZYMYWANYCH SOKÓW. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 14(3-4), 33–40. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta/article/view/2115