Kosmowski, M., & Dowgiałło, A. (2018). NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY CIĘCIA W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 15(3-4), 3–13. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta/article/view/431