Rodzeń, A. (2019). Transport żywności i transport płodów rolnych jako podstawowe działy gospodarki. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 17(1-2), 3–11. https://doi.org/10.24326/aspta.2018.1-2.1