Rodzeń, Anna. 2019. „Transport żywności I Transport płodów Rolnych Jako Podstawowe działy Gospodarki”. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 17 (1-2):3-11. https://doi.org/10.24326/aspta.2018.1-2.1.