Wilczyński, K., Kobus, Z. i Nadulski, R. (2020) „WPŁYW WSTĘPNEJ OBRÓBKI MIAZGI JABŁEK NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I EKSTRAKT OTRZYMYWANYCH SOKÓW”, Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 14(3-4), s. 33–40. Dostępne na: https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta/article/view/2115 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).