Rodzeń, A. (2019) „Transport żywności i transport płodów rolnych jako podstawowe działy gospodarki”, Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 17(1-2), s. 3–11. doi: 10.24326/aspta.2018.1-2.1.