Wilczyński, K., Z. Kobus, i R. Nadulski. „WPŁYW WSTĘPNEJ OBRÓBKI MIAZGI JABŁEK NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE I EKSTRAKT OTRZYMYWANYCH SOKÓW”. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, t. 14, nr 3-4, czerwiec 2020, s. 33-40, https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta/article/view/2115.