Kosmowski, M., i A. Dowgiałło. „NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY CIĘCIA W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI”. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, t. 15, nr 3-4, kwiecień 2018, s. 3-13, https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta/article/view/431.