Żukiewicz, K. Przeciwdziałanie Marnowaniu Niewykorzystanej żywności W Polsce W świetle Planowanych Aktów Prawnych. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, T. 17, nr 1-2, May 2019, s. 13-21, doi:10.24326/aspta.2018.1-2.2.