O czasopiśmie

Technica Agraria jest jedną z dziewięciu serii Acta Scientiarum Polonorum, czasopisma naukowego założonego w 2001 roku przez rektorów polskich uczelni rolniczych, nad którym nadzór sprawuje Rada Programowa złożona z redaktorów naczelnych wydawnictw tych uczelni.
W Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe z szeroko pojętej dyscypliny inżynieria rolnicza i dyscyplin pokrewnych. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria to czasopismo drukowane, dostępne także w trybie otwartym online, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Zakres tematyczny:

  • mechanizacja i automatyzacja produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej,
  • inżynieria, automatyka i robotyka przemysłu spożywczego,
  • produkcja energii w rolnictwie, produkcja biopaliw,
  • systemy gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków,
  • budownictwo rolnicze,
  • transport rolniczy,
  • agrofizyka,
  • precyzyjne systemy rolnictwa, wykorzystanie elektroniki w rolnictwie,
  • modelowanie procesów produkcyjnych w rolnictwie i przemyśle przetwórczym.