Kontakt

Redakcja czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Akademicka 15,
20-950 Lublin,
tel. 81 445 66 60

Główna osoba do kontaktu

Prof. dr. hab. Franciszek Kluza
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie