Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny (przewodniczacy Rady Naukowej)
prof. dr. hab. Franciszek Kluza
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Doświadczalna 44
20-280 Lublin
tel. 81- 614-06-91
e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Małgorzata Łucjan, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
Małgorzata Lużyńska, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl

Rada Naukowa:

 • Yves Schenkel, Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Gembloux, Belgia
 • Atanas Zdravkov Atanasov, University of Ruse, Ruse, Bułgaria
 • Herbert J. Buckenhüskes, Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen, Stuttgart, Niemcy
 • Jerzy Buliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Sławomir Francik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Franciszek Kluza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (przewodniczący – chairman)
 • Alexander Kolesnov, Moscow State University of Food Production, Moskwa, Rosja\
 • František Kumhála, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praga, Czechy
 • Adam Lipiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Deta Łuczycka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lilla Mielnik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Sang-Gi Min, Konkuk University, Seoul, Korea
 • Joachim Müller, Universität Hohenheim, Stuttgart, Niemcy
 • Bulgakov Volodymyr Myhailovich, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina
 • Fikret Pazir, Ege University, Izmir, Turcja
 • Leszek Piechnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Yves Schenkel, Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Gembloux, Belgia
 • Andrzej Tomporowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Programowa: 

 • Józef Bieniek, Kraków,
 • Barbara Gąsiorowska, Siedlce,
 • Wojciech Gilewski, Warszawa,
 • Janusz Prusiński, Bydgoszcz
 • Julita Reguła, Poznań,
 • Wiesław Skrzypczak, Szczecin,
 • Jerzy Sobota, Wrocław,
 • Krzysztof Szkucik, Lublin,
 • Ryszard Źróbek, Olsztyn