Badania nad wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Część II. Badania laboratoryjne

Marek Adamiec

Katedra Pojazdów Samochodowych. Politechnika Lubelska

Marek Kuna-Broniowski

Katedra Podstaw Techniki, Akademia Rolnicza w Lublinie

Izabela Kuna-Broniowska

Katedra Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza w Lublinie


Abstrakt

W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczących aspektów współpracy baterii ogniw fotowoltaicznych z laboratoryjnym elektrolizerem wody. Wyznaczone zostały charakterystyki prądowo-napięciowe elektrolizera (w różnych warunkach pracy) i modułów fotowoltaicznych (w różnych konfiguracjach połączeń i w zależności od natężenia napromieniowania słonecznego). Obliczone zostało zużycie energii elektrycznej w procesie elektrolizy wody i sprawność przemiany energii elektrycznej w energię chemiczną wodoru. W sposób graficzny zaprezentowane zostały wyniki dopasowania baterii ogniw fotowoltaicznych do zasilania elektrolizera, tak aby energia promieniowania słonecznego została jak najlepiej wykorzystana.

Słowa kluczowe:

ogniwo fotowoltaiczne, elektrolizer, wodór

Dylewski R., Gnot W., Gonet M., 1999. Elektrochemia Przemysłowa – wybrane procesy i zagadnienia. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Kisza A., 2000a. Elektrochemia I – jonika. WNT, Warszawa.

Kisza A., 2000b. Elektrochemia II – elektrodyka WNT, Warszawa.

Nowacki P. J., 1983. Wodór jako nowy nośnik energii. PAN, Wrocław.

Smoliński S., 1998. Fotowoltaiczne źródła energii i ich zastosowania. Wyd. SGGW, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane
2003-06-30Marek Adamiec 
Katedra Pojazdów Samochodowych. Politechnika Lubelska
Marek Kuna-Broniowski 
Katedra Podstaw Techniki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Izabela Kuna-Broniowska 
Katedra Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.