RECENZENCI

Recenzenci 2017 r.
prof. dr hab. Dariusz Choszcz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Izabella Jackowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Ignacy Niedziółka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Sławomir Obidziński (Politechnika Białostocka)
prof. dr hab. Dariusz Stasiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Brygida Ślaska-Grzywna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Recenzenci w 2016 r.
prof. dr hab. Jarosław Diakun (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. inż. Lucjan Krala, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Sławomir Obidziński (Politechnika Białostocka)
dr hab. Marek Szmigielski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Beata Ślaska-Grzywna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. inż. Grzegorz Zając (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL (Politechnika Lubelska)

Recenzenci w 2015 r.
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Bożena Gładyszewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Roman Hejft (Politechnika Białostocka)
prof. dr hab. Franciszek Kluza (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. inż. Lucjan Krala (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
prof. dr hab. Marian Panasiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Irena Perucka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Janusz Podleśny (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski (Politechnika Krakowska)