Kontakt

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 58
20-068 Lublin

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Robert Gruszecki
Redaktor naczelny
81 524 71 12

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński