Kontakt

Annales Horticulturae
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Robert Gruszecki
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
81 883 67 08

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie