Kontakt

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-068 Lublin

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Robert Gruszecki
Redaktor naczelny
81 883 67 08

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński