Kontakt

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Robert Gruszecki
81 883 67 08

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński