Annales Horticulturae (do 2016 jako Annales UMCS sec. EEE Horticultura), czasopismo wydawane od 1993 r., jest kwartalnikiem publikującym prace w języku polskim i angielskim, prezentującym wyniki oryginalnych badań naukowych oraz artykuły przeglądowe z zakresu ogrodnictwa, a także prace z dziedzin pokrewnych (biochemia, entomologia, fitopatologia, hodowla, genetyka, fizjologia itp.), zawierające informacje ważne dla ogrodnictwa. Annales Horticulturae to czasopismo drukowane (ISSN 2544-4484), dostępne także w trybie otwartym online (e-ISSN 2544-8013), zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

ISSN: 2544-4484 (Print) ISSN: 2544-8013 (Online) DOI: 10.24326


 
 

638/P-DUN/2018

2018-12-04

mnisw.jpg

Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Annales Horticulturae poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma – zadanie finansowane w latach 2018–2019 w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  • CAB
  • AGRIS
  • AGRO
  • Foodline Science
  • Index Copernicus – ICI Journal Master List
  • PBN/POL-index

MNISW
2017: lista B - 6

Index Copernicus
2017: 75.77