Annales Horticulturae (do 2016 jako Annales UMCS sec. EEE Horticultura), czasopismo wydawane od 1993 r., jest kwartalnikiem publikującym prace w języku polskim i angielskim, prezentującym wyniki oryginalnych badań naukowych oraz artykuły przeglądowe z zakresu ogrodnictwa, a także prace z dziedzin pokrewnych (biochemia, entomologia, fitopatologia, hodowla, genetyka, fizjologia itp.), zawierające informacje ważne dla ogrodnictwa. Annales Horticulturae to czasopismo drukowane (ISSN 2544-4484), publikowane także online (e-ISSN 2544-8013), w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Skrót tytułu: Ann. Hortic.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r. czasopismu Annales Horticulturae przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4484 (Print) ISSN: 2544-8013 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zmiana opłaty za publikację

2023-01-30

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe opłaty za opublikowanie artykułu. Szczegółowe informacje w zakładce Dla autorów.

Wymagane numery ORCID

2022-10-04

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w zgłaszanym artykule numerów ORCID wszystkich współautorów. Uzyskanie numeru ORCID jest bezpłatne. 

Źródło finansowania

2022-06-24

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w artykule informacji o źródle finansowania badań i publikacji. Jeżeli źródłem finansowania są prywatne fundusze autora, taką informację także należy podać. • AGRIS - FAO
 • AGRO
 • CAB Abstract
 • DOAJ
 • EBSCO
 • EuroPub
 • Foodline Science
 • Index Copernicus – ICI Journal Master List
 • Most Wiedzy
 • PBN
 • Sherpa Romeo

MNISW
2021: 20

Index Copernicus
2018: 77.27