Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
dr hab. Robert Gruszecki
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: annales.horticulturae@up.lublin.pl


Redaktorzy tematyczni

dr Karolina Pitura
Institute of Horticulture Production
University of Life Sciences in Lublin

dr Magdalena Walasek-Janusz
Department of Vegetable and Herb Crops
University of Life Sciences in Lublin

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Ewelina Szabat, e-mail: ewelina.lukasiak@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl

Rada Naukowa:

Alžbeta Hegedüsová (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia)
Jerzy Hetman (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Viktor P. Karpenko (Uman National University of Horticulture, Ukraine)
Norbert Keutgen (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)
Józef Nurzyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Nikolay Panayotov (Agriculture University Plovdiv, Bulgaria)
Kristina Petrikova (Mendel University in Brno, Czech Republic)
Robert Pokluda (Mendel University in Brno, Czech Republic)
Marian Saniewski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Poland)