Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
dr hab. Robert Gruszecki
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 58
20-068 Lublin
tel. 81 524 71 12
e-mail: annales.horticulturae@up.lublin.pl

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Ewelina Łukasiak, e-mail: ewelina.lukasiak@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
Małgorzata Lużyńska, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl

Rada Naukowa:
Alžbeta Hegedüsová (Nitra)
Jerzy Hetman (Lublin)
Viktor P. Karpenko (Uman)
Norbert Keutgen (Wiedeń)
Józef Nurzyński (Lublin)
Nikolay Panayotov (Plovdiv)
Kristina Petrikova (Brno)
Robert Pokluda (Brno)
Marian Saniewski (Skierniewice)