Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

dr hab. Robert Gruszecki W3Schools
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: annales.horticulturae@up.lublin.pl


Redaktorzy tematyczni

dr Karolina Pitura W3Schools
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Magdalena Walasek-Janusz W3Schools
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rada Naukowa

Alžbeta Hegedüsová (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia) W3Schools 
Roman Rolbiecki (Politechnika Bydgoska, Polska)W3Schools 
Viktor P. Karpenko (Uman National University of Horticulture, Ukraine) W3Schools 
Norbert Keutgen (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria) W3Schools 
Magdalena Kapłan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska) W3Schools
Nikolay Panayotov (Agriculture University Plovdiv, Bulgaria) W3Schools 
Robert Pokluda (Mendel University in Brno, Czech Republic) W3Schools 
Barbara Jagosz (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polska) W3Schools 

Redakcja
Anna Wypychowska (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Ewelina Szabat (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Renata Zelik (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)