638/P-DUN/2018

2018-12-04

mnisw.jpg

Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Annales Horticulturae poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma – zadanie finansowane w latach 2018–2019 w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.