Wpływ mikoryzy na różnorodność i strukturę populacji grzybów saprotroficznych występujących w ryzosferze roślin pomidora

ALI HAMOOD THANOON

College of Agriculture and Forestry, University of Mosul, Iraq

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA

Department of Plant Protection, University of Life Sciences in Lublin Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland


Abstrakt

Arbuskularne grzyby mykoryzowe (AGM) stosuje się w celu ochrony roślin i stymulowania ich wzrostu. Obecność symbionta w korzeniach roślin wpływa bezpośrednio i pośrednio na mikroorganizmy ryzosfery. Celem badań przeprowadzonych w latach 2015–2017 była ocena wpływu grzybów endomykoryzowych, Claroideoglomus etunicatum i Rhizophagus intraradices, na strukturę populacji grzybów saprotroficznych zasiedlających ryzosferę pomidorów uprawianych w tunelu foliowym. Eksperyment przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym w miejscowości Grądy (województwo lubelskie), w którym przedmiotem badań były rośliny pomidora (‘Antalya F1’ – hybryda turecka) zaszczepione przez dwa gatunki grzybów mykoryzowych. Badania wykazały, że AGM przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności badanych populacji i powodują zwiększenie liczby grzybów saprotroficznych: Trichodermaspp., Penicillium spp., Mucor spp. w ryzosferze pomidora. Analiza mykologiczna ryzosfery wykazała, że C. etunicatum korzystniej wpływa na wzrost liczby grzybów saprotroficznych, w szczególności Trichoderma spp., w ryzosferze pomidora niż R. intraradices.

Słowa kluczowe:

Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus intraradices, grzyby saprotroficzne, mykoryza, ochrona biologiczna, pomidor

Ahmed S., Bashir A., Saleem H., Saadia M., Jamil A., 2009. Production and purification of cellu-lose-degrading enzymes from a filamentous fungus Trichoderma harzianum. Pak. J. Bot. 41(3), 1411–1419.

Augé R.M., 2001. Water relations, drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. My-corrhiza 11(1), 3–42.

Brundrett M.C., 2002. Coevolution of roots and mycorrhizas of land plants. New Phytol. 154(2), 275–304.

Datnoff L.E., Nemec S., Pernezny K., 1995. Biological control of Fusarium crown and root rot of tomato in Florida using Trichoderma harzianum and Glomus intraradices. Biol. Control 5, 427–431, DOI: 10.24326/asphc.2017.5.9.

Dubsky M., Sramek F., Vosatka M. 2002. Inoculation of cyclamen (Cyclamen persicum) and poinsettia (Euphorbia pulcherrima) with arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma har-zianum. Rostl. Vyroba 48(1), 63–68.

Harman G.E., 2000. Myths and dogmas of biocontrol. Changes in perceptions derived from research on Trichoderma harzinum T-22. Plant Dis. 84(4), 377–393.

Hodge A., Helgason T., Fitter A.H., 2010. Nutritional ecology of arbuscular mycorrhizal fungi. Fungal Ecol. 3(4), 267–273.

Jamiołkowska A., Księżniak A., Hetman B., Kopacki M., Skwaryło-Bednarz B., Gałązka A., Tha-noon A.H., 2017. Interactions of arbuscular mycorrhizal fungi with plants and soil microflora. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 16(5), 89–95, DOI: 10.24326/asphc.2017.5.9

Jamiołkowska A., Thanoon A.H., 2016. Diversity and biotic activity of fungi colonizing pumpkin plants (Cucurbita pepo L.) grown in the field. EJPAU, Horticulture, vol. 19, 4; http://www.ejpau.media.pl/volume19/issue4/art-11.html

Johnson N.C., Wilson G.W.T., Bowker M.A., Wilson J.A., Miller R.A., 2010. Resource limita-tionis a driver of local adaptation in mycorrhizal symbioses. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 107(5), 2093–2098.

Joseph P.J., Sivaprasad P., 2012. The potential of arbuscular mycorrhizal associations for biocontrol of soilborne diseases. In: R.K. Upadhyay, K.G. Mukerij, B. Chamola (eds), Biocontrol potential and its exploitation in sustainable agriculture: crop diseases, weeds and nematodes, Springer Science & Buissnes Media, New York, 139–153.

Lenc L., Kwaśna H., Jeske M., Jończyk K., Sadowski C., 2016. Fungal pathogens and antagonists in root-soil zone in organic and integrated systems of potato production. J. Plant Prot. Res. 56(2), 167–177.

Mańka K. 1974. Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Roln. 160, 9–23.

Mwangi M.W., Monda E.O., Okoth S.A., Jefwa J.M., 2011. Inoculation of tomato seedlings with Trichoderma harzianum and arbuscular mycorrhizal fungi and their effect on growth and control of wilt in tomato seedlings. Braz. J. Microbiol. 42(2), 508–513.

Nicoletti R., De Stefano M., 2012. Penicillium restrictum as an Antagonist of Plant Pathogenic Fungi. Dynamic Biochem. Process Biotechnol. Mol. Biol. 6(2), 61–69.

Ranasingh N., Saurabh A., Nedunchezhiyan M., 2006. Use of Trichoderma in disease management. Orissa Rev. 63(2–3), 68–70.

Saldajeno M.G., Hyakumachi M., 2011. Arbuscular mycorrhizal interactions with Rhizobacteria or saprotrophic fungi and its implications to biological control of plant diseases from. In: S.M. Fulton (ed.), Mycorrhizal Fungi: Soil, Agriculture and Environmental Implications. Nova Science Publishers, Hauppauge, 187–212.

Smith S.E., Read D.J., 2008. Mineral nutrition, toxic element accumulation and water relations of arbuscular mycorrhizal plants. In: S.E. Smith, D.J. Read, Mycorrhizal Symbiosis, 3rd ed., Ac-ademic Press, London,145–189.

Šrámek F., Dubský M., Vosatka M., 2000. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum on three species of balcony plants. Rostl. Výroba, 46(3), 127–131.

Tahat M.M., Kumaruzaman S., Othman R., 2010. Mycorrhizal fungi as a biocontrol agent. Plant Pathol. J. 9(4), 198–207.

Wu Q.S., Zou Y.N., Xia R.X., Wang M.Y., 2007. Five Glomus species affect water relations of Citrus tangerine during drought stress. Bot. Stud. 48(2), 147–154.

Vàzquez M., Cesar S., Azcon R., Barea J.M., 2000. Interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and other microbial inoculants (Azospirillum, Pseudomonas, Trichoderma) and their ef-fects on microbial population and enzyme activities in the rhizosphere of maize plants. Appl. Soil Ecol. 15, 261–272.

www.indexfungorum.org


Opublikowane
2018-09-27ALI HAMOOD THANOON 
College of Agriculture and Forestry, University of Mosul, Iraq
AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA 
Department of Plant Protection, University of Life Sciences in Lublin Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, PolandLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora