The impact of mycorrhizal inoculation on the growth and yield of stake tomato under field cultivation

ANDRZEJ BOROWY

Department of Horticultural Nursery and Seed Production, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin

MAGDALENA KAPŁAN

Department of Horticultural Nursery and Seed Production, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin

MONIKA RULAK

Department of Horticultural Nursery and Seed Production, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinAbstrakt

Siedmiotygodniową doniczkowaną i szczepioną grzybami mikoryzowymi rozsadę pomidora sadzono na glebie płowej w połowie maja i prowadzono na jeden pęd przy palikach do 28 sierpnia. Mikoryzacja nie miała wpływu na długość i średnicę pędu ani na zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu w suchej masie liści pomidora. Nie miała również wpływu na przebieg owocowania pomidora, porażenie roślin przez zarazę ziemniaka, wielkość i strukturę plonu owoców ani na świeżą masę i średnicę owocu handlowego. Owoce zebrane z roślin inokulowanych zawierały więcej cukrów ogółem, cukrów prostych i kwasu L-askorbinowego, a ponadto ich kwasowość była większa niż owoców wytworzonych przez rośliny nieinokulowane. Zawartość suchej masy, chlorofilu całkowitego oraz karetonoidów nie różniła się istotnie.

Słowa kluczowe:

długość i średnica łodygi, makroelementy, sucha masa, zaraza ziemniaka

Azcón-Aguilar C., Barea J.M., 1997. Applying mycorrhiza biotechnology to horticulture: significance and potentials. Sci. Hortic. 68, 1–24.

Borowy A., Matela M., 2012. Effect of mycorrhization on growth and yield of basil. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 22 (2), 12–22.

Candido V., Campanelli G., D’Addabbo T., Castronuovo D., Renco M., Camele I., 2013. Growth and yield promoting effect of artificial mycorrhization combined with different fertilizer rates on field-grown tomato. Ital. J. Agron. 8 (3), 168–174.

Candido V., Campanelli G., D’Addabbo T., Castronuovo D., Perniola M., Camele I., 2015. Growth and yield promoting effect of artificial mycorrhization on field tomato at different irrigation regimes. Sci. Hortic. 187, 35–43.

Colella T., Candido V., Campanelli G., Camele I., Battaglia D., 2013. Effect of irrigation regimes and artificial mycorrhization on insect pest infestations and yield in tomato crop. Phytoparasitica 42, 356–379.

Conversa G., Elia A., La Rotonda P., 2007. Mycorrhizal inoculation and phosphorus fertilization effect on growth and yield of processing tomato. Acta Hortic. 758, 333–338.

Dubova L., Alsina I., Liepina L., Dūma M., 2014. Effects of mycorrhizal fungi Glomus mosseae on the yield formation of tomatoes. Gen. Plant Physiol. 4 (3–4), 225–231.

Fiorilli V., Catoni M., Francia D., Cardinale F., Lanfranco L., 2011. The arbuscular mycorrhizal symbiosis reduces disease severity in tomato plants infected by Botrytis cinerea. J. Plant Pathol. 93 (1), 237–242.

Fritz M., Jakobsen I., Lyndkjær M. F., Thordal-Christensen H., Pons-Kűnemann J., 2006. Arbuscular mycorrhiza reduces susceptibility of tomato to Alternaria solani. Mycorrhiza 16, 413–419.

Goverde M., Heijden M.G.A. van der, Wiemken A., Sanders I.R., Erhardt A., 2000. Arbuscular mycorrhizal fungi influence life history traits of a lepidopteran herbivore. Oecologia 125, 362–369.

Głuszek S., Sas-Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., 2008. Wpływ mikoryzy na wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych. Post. Nauk Roln. 6, 11–22.

Górka W., 2004. Leśnicy i ogrodnicy o mikoryzie. Szkółkarstwo 2, 36–38.

Harrison M.J., van Buuren M.L., 1995. A phosphate transfer from the mycorrhizal fungus Glomus versiforme. Nature 378, 626–629.

Hodge A., Campbell C.D., Fitter A.H., 2001. An arbuscular mycorrhizal fungus accelerates decomposition and acquires nitrogen directly from organic material. Nature 413, 297–299.

Makus D.J., 2004. Mycorrhizal Inoculation of Tomato and Onion Transplants Improves Earliness. Acta Hortic. 631, 275–281.

Mueller A., Franken P., Schwarz D., 2009. Nutrient Uptake and Fruit Quality of Tomato Colonised with Mycorrhizal Fungus Glomus mosseae (BEG 12) under Deficient Supply of Nitrogen and Phosphorus. Acta Hortic. 807, 383–388.

Pokluda R., 2015. Symbiotical microorganisms in vegetable production systems. Proc. Int. Sci. Conf. „Horticulture in shaping life quality”, Univ. of Life Sciences in Lublin, 24.

Salvioli A., Zouari I., Lacourt I., Bonfante P., 2009. Does mycorrhization influence tomato fruit quality? A transcripyomic approach. Proc. 53rd Ital. Soc. Agric. Gen. Ann. Congr., Torino, Italy, poster abstr. – 2.29.

Smith S.E., Smith F.A., Jakobsen I., 2003. Mycorrhizal Fungi Can Dominate Phosphate Supply to Plants Irrespective of Growth Responses. Plant Physiol. 133, 16–20.

Xu G., Chague V., Melamed-Bessudo C., Kaputnik Y., Jain A., Raghothama K.G., Levy A.A., Silber A., 2007. Functional characterization of LePT4: a phosphate transporter in tomato with mycorrhiza-enhanced expression. J. Exp. Bot. 58 (10), 2491–2501.

Opublikowane
2015-06-07ANDRZEJ BOROWY 
Department of Horticultural Nursery and Seed Production, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin
MAGDALENA KAPŁAN 
Department of Horticultural Nursery and Seed Production, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin
MONIKA RULAK 
Department of Horticultural Nursery and Seed Production, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2