PRAWA AUTORSKIE

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.

Artykuły są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).