RECENZENCI

Lista recenzentów 2023

dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr inż. Joanna Bykowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
dr inż. Marta Czaplicka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
dr inż. Barbara Domagała (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska)
dr n. med. Magdalena Gajewska (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. inż. Elżbieta Jędrszczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polska)
dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. ucz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. inż. Anna Kocira (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska)
dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. inż. Robert Rosa (Uniwersytet w Siedlcach, Polska)
prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Zofia Zydlik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Lista recenzentów 2022

dr Artur Adamczak (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu)
dr hab. Anna Bieniek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. inż. Ewa Capecka, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaw Krakowie)
dr hab. Damian Chmura, prof. ATH Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)
dr hab. inż. Anna Francke (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Barbara Frąszczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Janda-Milczarek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Elżbieta Jędrszczyk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr hab. Olga Kosakowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr inż. Piotr Kulesza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
dr inż. Jolanta Lisiecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Agnieszka Sękara, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr n. farm. inż. Kalina Sikorska-Zimny (Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach)
prof. dr hab. inż., Piotr Siwek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Lista recenzentów 2020

dr hab. Katarzyna Bączek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr inż. Piotr Kulesza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. inż. Marta J. Monder (Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)
dr inż. Marzena Suchocka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)  
dr hab. Piotr Urbański, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)       
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Lista recenzentów 2019

dr Artur Adamczak (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)
prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
B.Sc. Peter Boyd (niezależny naukowiec, autor i wykładowca, Wielka Brytania)
dr hab. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr Anna Geszprych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Elżbieta Malinowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. inż. Marta J. Monder (Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)
dr hab. Jacek Nawrocki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr Karolina Pitura (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Beata Płoszaj-Witkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Andrzej Sałata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Grażyna Zawiślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Lista recenzentów 2018
prof. Jadwiga Andrzejewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
dr inż. Joanna Bykowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr inż. Wojciech Durlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab.Barbara Frąszczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr hab. Monika Grzeszczuk(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Piotr Kiczorowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Kristina Ložienė (Nature Research Centre Vilnius, Lithuania)
dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Tatjana Markovic (Agriculture Institute for Medicinal Plant Research „DrJosif Pancic”Belgrade, Serbia)
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaw Krakowie)
dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. Nawrocki Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaw Krakowie)
doc. ing. Jarmila Neugebauerová (Mendel University in Brno, Republika Czeska)
dr inż. Dawid Olewnicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Elżbieta Patkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Janusz Podleśny (IUNG, Puławy)
Prof. dr. Tatiana Eugenia Șesan (University of Bucharest, Romania)
dr hab. inż. Hanna Szajsner (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Joanna Ślusarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Ewa Zalewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Lista recenzentów 2017
dr hab. Iwona Adamska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr inż. Katarzyna Bączek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. inż. Anna Bieniek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. inż. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. inż. Regina Dębicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Katarzyna Dzida (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. inż. Maciej Gąstoł (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr hab. Ewa Hanus-Fajerska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
prof. Lilianna Jabłońska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. Beata Janowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr Tomáš Kopta (Mendelova univerzita v Brně, Republika Czeska)
dr Olga Kosakowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr inż. Ewa Kosiacka-Beck (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Maria Kowalik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr Tomasz Krupa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. Ewa Urszula Mirzwa-Mróz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. inż. Piotr Muras (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Teresa Orlikowska (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
dr Karolina Pitura (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Elzbieta Pląskowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. Ireneusz Sosna, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Alicja Szatanik-Kloc, prof. IA PAN (Instytut Agrofizyki PAN)
dr hab. Stanisława Szczepaniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Ewa Szczuka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr inż. Iwona Szot (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Dariusz Teper (Instytut Ogrodnictwa w Puławach)
dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr Małgorzata Wrzesień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr Grażyna Zawiślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)