SAMOARCHIWIZACJA

Czasopismo Annales Horticulturae przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Autorzy mogą archiwizować swoje artykuły w wersji wydawniczej.

Rekomendowane przez redakcję miejsca samoarchiwizacji: repozytorium publikacji naukowych, repozytorium instytucjonalne, strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją), strona domowa autora, poza serwisami komercyjnymi.