NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY CIĘCIA W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Mariusz Kosmowski

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Andrzej Dowgiałło

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut BadawczyAbstrakt

W pracy scharakteryzowano wykorzystywane w praktyce sposoby cięcia surowców i produktów spożywczych drutem, ultradźwiękami, wodą i laserem oraz przeprowadzono ich analizę. Wykazano wady i zalety metod cięcia, uwypuklając ograniczenia związane z niestandardowymi technikami tej obróbki.

Słowa kluczowe:

cięcie, niekonwencjonalne sposoby

Arnold, G., Leiteritz, L., Zahn, S., Rohm, H. (2009). Ultrasonic cutting of cheese: Composition affects cutting work reduction and energy demand. Int. Dairy J., 19, 314–320.

Dowgiałło, A., 2006. Modelowanie operacji cięcia materiałów rolno-spożywczych. Post. Tech. Przetw. Spoż., 1, 47–49,

Gamonpilas, C., Charalambides, M., Williams, J. (2009). On the study of fracture properties of starch gels. 5th International Symposium on Food Rheology and Structure, 276–279.

Goh, S.M., Charalambides, M.N., Williams, J.G. (2005). On the mechanics of wire cutting of cheese. Engin. Fract. Mech., 72, 931–946.

Kowalik, K. (2011). Wpływ technologii cięcia wybranych produktów spożywczych na energochłonność procesu. Rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, Lublin.

Littmann, W., Storck, H., Wallaschek, J. (2001). Sliding friction in the presence of ultrasonic oscillations: Superposition of longitudinal oscillations. Arch. Appl. Mech., 71, 549–554,

McGeough, J.A. (2016). Cutting of Food Products by Ice-particles in a Water-jet. 18th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining (ISEM XVIII). Procedia CIRP, 42, 863–865.

MDUST (2018). Znakowanie żywności. https://www.reklama.pl/realizacja/znakowanie-zywnosci, 28006.

Osman, W. (2016). Can a laser cut meat? https://www.youtube.com/watch?v=au3l5F03JDc.

Panaite-Lehadus, M., Olaru, C., Nedeff, V., Olaru, I., Mosnegutu, E. (2016). The study behavior of food materials with soft texture subjected to shredding by cutting. 7th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering IOP Publishing IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 147, 012150, doi:10.1088/1757-899X/147/1/012150.

Sandqvist, F. (2013). Cutting a pizza with 150W (150000 mW) laser! https://www.youtube.com/ watch?v=uVQFI9mJagA.

Schneider, Y., Zahn, S., Rohm, H. (2011). Ultrasonic Cutting of Foods. In: Ultrasound technologies for food and bioprocessing, Feng, H., Barbosa-Cárovas, G.V., Weiss, J. (eds). Chapter 9. Springer, New York–Dordrecht–Heidelberg–London.

Stellitano, A. (2018a). Banana leaf. http://www.cutlasercut.com/showcase/astarism-laser-cutting--food.

Stellitano, A. (2018b). Crackers. http://www.cutlasercut.com/showcase/astarism-laser-cutting-food.

Wang, X., Zhou, M., Gan, J.G.K., Ngoi, B. (2002). Theoretical and experimental studies of ultraprecision machining of brittle materials with ultrasonic vibration. Int. J. Adv. Manuf. Tech., 20, 99–102.

Pobierz

Opublikowane
2018-04-06Mariusz Kosmowski 
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Andrzej Dowgiałło 
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut BadawczyLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.