Rodzaje, charakterystyka oraz wybrane problemy eksploatacji kotłów i pieców zasilanych różnymi paliwami

Piotr Nakonieczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Paweł Artur Kluza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Grzegorz Tatar

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Ryszard Bródka

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu


Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu i charakterystyki porównawczej pieców i kotłów zasilanych węglem, gazem ziemnym, olejem opałowym oraz biomasą o krótkim cyklu spalania oraz kotłów zaopatrzonych w automatykę i systemy dozowania pozwalające na bezobsługową pracę w procesie ciągłym. Dokonano analizy konstrukcji kotłów gazowych i olejowych z otwartą i zamkniętą komorą spalania oraz wykorzystujących zjawisko kondensacji. Kotły wielopaliwowe pozwalają na zastosowanie różnych rodzajów paliw. Kotły przystosowane do spalania węgla i jego produktów mają różne konstrukcje komór spalania, wymienników ciepła, doprowadzania powietrza i odprowadzenia spalin. Ich sprawność nie jest wysoka i wynosi 50–60%. Podstawowym paliwem w polskiej energetyce cieplnej jest węgiel kamienny w różnych asortymentach. Z tego powodu najwięcej rozwiązań w urządzeniach kotłowych powstało z myślą o wykorzystaniu tego paliwa. Najwygodniejsze w eksploatacji są kotły na gaz ziemny, całkowicie bezobsługowe. Alternatywą dla kotłów gazowych są urządzenia na olej opałowy. Nowym rozwiązaniem umożliwiającym dywersyfikację źródeł zasilania są kotły wielopaliwowe, drogie i rzadko spotykane na naszym rynku.

Słowa kluczowe:

piece, kotły, biopaliwa, eksploatacja

Denisiuk, W. (2007). Brykiety/pelety ze słomy w energetyce. Inż. Roln., 11, 41–47.

Denisiuk, W. (2009). Słoma jako paliwo. Inży. Roln., 13, 83–89.

Dziedzic, T. (2010). Koszty stosowania gazowych kotłów grzewczych kondensacyjnych w stosunku do kotłów gazowych niskotemperaturowych i kotłów opalanych paliwami stałymi. Nafta-Gaz, 66, 695–703.

Golec, T. (2004). Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych. Energetyka, 7(8), 437–445.

Kosieradzki, J. (2011). Gazowe kotły kondensacyjne - kierunki rozwoju. Rynek Instalac., 6, 34–35.

Kotowicz, J., Bartela, Ł. (2007). Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej – przegląd technologii. Rynek Energii, (73), 22–28.

Kowalski, C. (1992). Kotły gazowe centralnego ogrzewania wodne niskotemperaturowe. Wyd. Nauk.-Techn.

Krawczyński, M., Świerczewska, A. (2006). Technologia współspalania paliw konwencjonalnych z biomasą i biogazem. Biul. Urz. Regul. Energet., 1, 51–57.

Kubica, K, Zawistowski, J., Raińczak, J. (2005). Spalanie paliw stałych w instalacjach małej mocy: rozwój technik spalania węgla i biomasy. Karbo, 2, 148–159.

Lorenz, U. (2005). Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania. Mat. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Symp. Konf. 64, 97–112.

Łopata, S. (2009). Kotły w technice grzewczej. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 351–529.

Ojczyk, G. (2011). Kotły na biopaliwa stałe-problemy eksploatacyjne. Ciepłown. Ogrzewn. Wentyl., 42, 455–458.

Pronobis, M. (2002). Modernizacja kotłów energetycznych. Wyd. Nauk.-Techn.

Sobczyk, E.J. (2008). Zasoby węgla kamiennego w Polsce a możliwość zaspokojenia potrzeb energetyki. Polityka Energet., 11 (1), 431–449.

Werner-Juszczuk, A., Stempniak, A. (2010). Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania biomasy stałej jako paliwa. Budown. Inż. Środ., 1, 91–96.

Wisz, J., Matwiejew, A. (2005). Biomasa-badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka, 9, 631–636.

Zawistowski, J. (2006). Krajowe kotły na paliwa stałe-retortowe kotły węglowe. Instal, 4/5, 74–76.

Zawistowski, J., Janiszewski, S. (2009). Kotły retortowe-kryzys czy rozwój? Instal, 12, 24–27.

Zima, W., Ojczyk, G. (2013). Stan aktualny i perspektywy dla stałopalnych kotłów wielopaliwowych małej mocy. Rynek Energii, 5, 50–56.

Zwierzchowski, R. (2006). Zasilana biomasą modułowa elektrociepłownia małej mocy. Czysta Energia, 1, 28–29.

www.elar.com.pl.

www.grzeskowiaktg.pl.

www.hef.com.pl.

www.hkslazar.pl.

www.instalacjeb2b.pl.

www.instalacjebudowlane.

www.instalco.pl.

www. klimosz.pl.

www.kotły-hurtbig.pl.

www.saymon.com.pl.

www.termo24.pl.

Pobierz

Opublikowane
2014-06-30Piotr Nakonieczny 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Paweł Artur Kluza 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Grzegorz Tatar 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Ryszard Bródka 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w RadomiuLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora