Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio DD Medicina Veterinaria (skrócony zapis Ann. UMCS sec. DD Med. Vet.) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w latach 1945–2010, najpierw przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, później przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zawiera oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach domowych i gospodarskich, a także produkcji zwierzęcej. Archiwalne zeszyty są dostępne online na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 międzynarodowe (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

ISSN: 0301-7737 (Print) ISSN: 2083-7380 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Czasopismo archiwalne

2021-01-25

Czasopismo archiwalne