Wpływ cytokinin na namnażanie in vitro pędów Aeschynanthus hybridus ‘Carina’

DANUTA KOZAK

Institute of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin

MAGDALENA STELMASZCZUK

Institute of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinAbstrakt

Wierzchołki pędów Aeschynanthus hybridus ‘Carina’ pochodzące ze sterylnych kultur in vitro rosły 5 tygodni na pożywce MS uzupełnionej cytokininami BA (4.4, 8.9, 22.2 µM), kinetin (4.7, 9.3, 23.3 µM), 2iP (4.9, 9.9, 24.6 µM). Eksplantaty wyłożone na pożywkę bez cytokininy stanowiły kontrolę. Stwierdzono istotny wpływ rodzaju i stężenia cytokininy na namnażanie pędów. Na pożywce z dodatkiem BA 22.2 µM uzyskano najwyższy współczynnik namnażania. W obecności 2iP 24.6 µM pędy kątowe regenerowały sporadycznie, natomiast nie uzyskano nowych pędów na pożywce z dodatkiem kinetyny. Najlepsze ukorzenianie pędów obserwowano w kontroli oraz na pożywkach z dodatkiem 2iP. 

Słowa kluczowe:

Aeschynanthus hybridus, cytokininy, mikrorozmnażanie

Afkhami-Sarvestani R., Serek M., Wilkelmann T., 2006. Plant regeneration from different explant types of Streptocarpus spec. in vitro. Acta Hort. 725, 397–400.

Chee-Kok Ch., 1980. Growth behavior of green and albino plants of Episcia cupreata ‘Pink Brocade’ in vitro. In Vitro 16,10, 847–850.

Cui J., Chen J., Henny R.J., 2009. Regeneration of Aeschynanthus radicans via direct somatic embryogenesis and analysis of regenerants with flow cytomery. In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant 45, 1, 34–43.

Daud N., Taha R.M., Hasbullah N.H., 2008. Studies on plant regeneration and somaclonal variation in Saintpaulia ionantha Wendl. (African violet). Pak. J. Biolog. Sci. 11, 9, 1240–1245.

Dąbski M., Kozak D., 1996. Ocena zdolności regeneracyjnych kilku genotypów Aeschynanthus in vitro. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 197, Rolnictwo, 39, 109–114.

Dąbski M., Kozak D., 1998. Wpływ cytokinin na wytwarzanie i wzrost pędów bocznych Aeschynanthus speciosus in vitro. Fol. Univ. Agric. Stetin. 187, Agricultura 70, 19–23.

Godo T., Lu Y., Mii M., 2010. Micropropagation of Lysionotus pauciflorus Maxim. (Gesneriaceae). Methods Mol. Biol. 587, 127–139.

Khan S., Naseeb S., Ali K., 2007. Callus induction, plant regeneration and acclimatization of African violet (Saintpaulia ionantha) using leaves as explants. Pak. J. Bot. 39, 4, 1263–1268.

Kozak D., Hetman J., Witek M., 2006. Wpływ cytokinin na namnażanie Kohleria amabilis (Planch. et Linden) Fritsch in vitro. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 295–230.

Li Y., Wang Q., Li Y., wang H., 2001. Application of orthogonal design in tissue culture of Nematanthus glabra. Acta Hort. Sinica 28, 6, 570–571.

Li J., Xing Q., Chen W., Guo D., Shi L., 2009. Tissue culture and rapid propagation of Chirita medica D.Fang ex W.T. Wang. Propagat. Ornamen. Plants 9, 2, 97–101.

Lo K.H., 1997. Factors affecting shoot organogenesis in leaf disc culture of African violet. Sci. Hort. 72, 49–57.

Lu Y., Godo T., Chin D.P., Mii M., Guan K., 2006. Establishment of callus culture with plant regeneration ability from leaf segments of Lysionotus pauciflorus Maxim. Propagat. Ornament. Plants 6, 4, 180–186.

Murashige T., Skoog F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15, 473–479.

Nakano M., Takagi H., Sugawara S., Saito T., Watanabe Y., Yuanxue L., Kaiyun G., Godo T., 2009. Micropropagation of Chirita flavimaculata W.T. Wang, C.Eburnea Hance, and C.Speciosa Kurz. Propagat. Ornament. Plants 9, 4, 216–222.

Palazetti de Almeida V., Kirszenzaft Shepherd S.L., 1999. Sinningia allagophylla (Gesneriaceae) in vitro cultivation of a native plant of the Brazilian cerrado. Revta Brasil. Bot. 22, 3, 381–384.

Tang Z., Lin H., Shi L., Chen W., 2007a. Rapid in vitro multiplication of Chirita longgangensis W.T. Wang: an endemic and endangered Gesneriaceae species. HortScience 42, 3, 638–641.

Tang Z-H., Lei S., Chen W-L., Lin H-H., 2007b. In vitro propagation of Chirita heterotricha Merr. Propagat. Ornament. Plants 7, 1, 43–48.

Xu Q-L., Hu Z., Li C-Y., Wang X-Y., Wang C-Y., 2009. Tissue culture of Sinningia speciosa and analysis of the in vitro-generated tricussate whorled phyllotaxis (twp) variant. In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant 45, 5, 583–590.


Opublikowane
2010-12-29DANUTA KOZAK 
Institute of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin
MAGDALENA STELMASZCZUK 
Institute of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora