Występowanie motyli zwójkowatych (Lepidoptera, Tortricidae) w sadach jabłoniowych okolic Lublina

Izabela Kot

Department of Entomology, Agricultural University of Lublin

Bożenna Jaśkiewicz

Department of Entomology, Agricultural University of LublinAbstrakt

The studies were carried out in the years 1999–2001 in three apple orchards in the vicinity of Lublin. The purpose of these studies was to establish the species composition and the dates of occurrence of particular developmental stages of some leaf tortricids colonizing apple orchards. The studies found out the presence of 13 species of leaf tortricids. The presence of the first caterpillars of tortricids was observed at the end of April and those were the larvae of Spilonota ocellana (Den. et Schiff.), Hedya nubiferana (Haw.) and the caterpillars of Adoxophyes orana (Fisch. v. Rösl.) first generation. The shortest flight of moths was observed in the case of Pandemis cerasana (Hbn.) and it lasted about 4 weeks, while the longest was found for Acleris holmiana (L.) – 7 weeks. The occurrence of the second generation was observed in the case of Pandemis heparana (Den. et Schiff.), Pandemis cerasana (Hbn.) and Adoxophyes orana (Fisch. v. Rösl.). The caterpillars of the second generation were observed between the third 10 days’ period of July and the first of August. The flight of the second generation lasted from one to three weeks, depending on the species.

Słowa kluczowe:

tortricids, apple orchards, developmental stages


Opublikowane
2006-12-31Izabela Kot 
Department of Entomology, Agricultural University of Lublin
Bożenna Jaśkiewicz 
Department of Entomology, Agricultural University of LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora