Kontakt

Agronomy Science
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
tel. 81 445 66 60
http://wydawnictwo.up.lublin.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Danuta Sugier
Redaktor naczelny
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński