Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Kontakt

Agronomy Science
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
tel. 81 445 67 61

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Danuta Sugier
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie