Agronomy Science (wcześniej: Annales UMCS sec. E Agricultura) jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, publikowany w formie papierowej, a także online w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych).
W Agronomy Science są publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW czasopismu Agronomy Science przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4476 (Print) ISSN: 2544-798X (Online) DOI: 10.24326


 
 

638/P-DUN/2018

2018-12-19

mnisw.jpg

W ramach umowy 638/P-DUN/2018ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w latach 2018–2019 finansowane są następujące zadania:

– tłumaczenie na język angielski oraz specjalistyczna korekta językowa artykułów w czasopiśmie Agronomy Science,

– zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Agronomy Science poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma.  • EBSCO
  • CAB Abstracts
  • AGRO
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • PBN/POL-index
  • Arianta
  • CEON

MNISW
20

Index Copernicus
2019: 100.0