Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

dr hab. Danuta Sugier
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: agronomy.science@up.lublin.pl

Redaktor tematyczny

dr hab. Aleksandra Głowacka
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: agronomy.science@up.lublin.pl

Zespół redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Anna Wypychowska, e-mail: anna.wypychowska@up.lublin.pl
Agnieszka Litwińczuk, e-mail: agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
Ewelina Łukasiak, e-mail: ewelina.lukasiak@up.lublin.pl
Małgorzata Grzesiak, e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl

Rada Naukowa:
Wiesław Bednarek (Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Alessandra Carrubba (Uniwersytet w Palermo, Włochy)
Jacek Czekała (Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
Elena Vladimirovna Dabakhova (Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Żywności Obwodu Niżnego Nowogrodu, Rosja)
Honorata Danilčenko (Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa)
Ibrahim Gabir (Ain Shams University Shoubra El – Kheima, Kair, Egipt)
Mohsen Janmohammadi (Uniwersytet w Maragheh, Iran)
Ilia Nikolenko (Narodowa Akademia Ochrony Środowiska, Symferopol, Ukraina)
Edward Pałys (Zakład Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Gabriela Růžičková (Katedra Nauk o Uprawach, Hodowli i Medycyny Roślinnej, Uniwersytet Grzegorza Mendla w Brnie, Czechy)
Naser Sabaghnia (Uniwersytet w Maragheh, Iran)
Ivan Salamon (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)
Siarhei Saroka (Białoruski Państwowy Instytut Metrologii, Mińsk, Białoruś)
Anna Słowińska-Jurkiewicz (Zakład Nauk o Środowisku Glebowym, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Danuta Urban (Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Marian Wesołowski (Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
Barbara Wiśniowska-Kielian (Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska)
Alena Yakimovich (Instytut Ochrony Roślin w Priluki, Mińsk, Białoruś)
Lesław Zimny (Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)