Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny
dr hab. Danuta Sugier W3Schools 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: agronomy.science@up.lublin.pl

Redaktor tematyczny
dr hab. Aleksandra Głowacka W3Schools 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: agronomy.science@up.lublin.pl

Rada Naukowa

Prof. Alessandra Carruba (Department of Agricultural, Food and Forest Sciences, University of Palermo, Italy) W3Schools 
Prof. Honorata Danilčenko (Institute of Agriculture and Food Sciences, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Kaunas, Lithuania) W3Schools 
Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski (Department of Agrotechnology, Agricultural Production Management and Agribusiness, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) W3Schools
Prof. Mohsen Janmohammadi (Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran) W3Schools 
Prof. Barbara Kołodziej (Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Life Sciences in Lublin, Poland) W3Schools 
Dr hab. Leszek Rachoń (Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sciences in Lublin, Poland) W3Schools 
Dr Gabriela Růžičková, Ph.D. (Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine, Mendel University in Brno, Czech Republic) W3Schools 
Prof. Naser Sabaghnia (Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran) W3Schools 
Prof. Ivan Salamon (Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Presov, Slovakia) W3Schools 
Prof. Ivan Shuvar (Lviv National Agrarian University, Dublany, Ukraine) W3Schools 
Prof. dr hab. Danuta Urban (Institute of Soil Science and Environment Shaping, Faculty of Agrobioengineering, University of Life Sciences in Lublin, Poland) W3Schools 
Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian (Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, Poland) W3Schools 
Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński (Department of Agronomy, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland) W3Schools 
Dr Alena Yakimovich (Institute of Plant Protection Priluki, Minsk, Belarus)Redakcja

Anna Wypychowska (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Ewelina Szabat (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Renata Zelik (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Agnieszka Brach (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)