Czasopismo Agronomy Science w latach 2019-2020 korzysta ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących pomoc w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 371/WCN/2019/1.

638/P-DUN/2018

2018-12-19

mnisw.jpg

W ramach umowy 638/P-DUN/2018ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w latach 2018–2019 finansowane są następujące zadania:

– tłumaczenie na język angielski oraz specjalistyczna korekta językowa artykułów w czasopiśmie Agronomy Science,

– zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Agronomy Science poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma.