371/WCN/2019/1

2019-08-29

mnisw.jpg 

Na podstawie umowy nr 371/WCN/2019/1 w latach 2019-2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  realizowane są zadania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.