Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Źródło finansowania

24-06-2022

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w artykule informacji o źródle finansowania badań i publikacji. Jeżeli źródłem finansowania są prywatne fundusze autora, taką informację także należy podać.