Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiana opłaty za publikację

2023-01-30

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe opłaty za opublikowanie artykułu. Szczegółowe informacje w zakładce Dla autorów.