Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zróżnicowanie geomorfologiczne terenów zalewanych doliny Warty a występowanie zbiorowisk łąkowo-szuwarowych

Anna Kryszak

Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań

Jan Kryszak

Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań

Maria Grynia

Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań


Abstrakt

The aim of the performed investigations was to determine the relationship between the occurrence of meadow-rush communities, their floristic diversity and degree of synanthropisation and the developed geomorphological forms of the flooded areas of the Warta River valley. In the identified meadow-rush communities classified on the basis of the analysis of about 1500 phytosociological surveys taken with the use of the Braun-Blanquet method, the author assessed the floristic abundance of the identified communities on the basis of the general and mean number of species in a phytosociological survey as well as their floristic diversity and degree of synanthropisation in relation to the distribution of these communities on the area topography. From among the identified geomorphological forms, the largest area in the examined fragment of the valley was taken up by the floodplain, whereas the most common communities found on the flooded terrace were those of the Phragmitetea class. The meadow-rush communities varied with regard to their wealth and diversity depending on the place occupied on the flooded areas of the Warta River valley. Communities occurring on the flooded plain exhibited both the highest number of species (from 23 to 87) and the highest index of floristic diversity (H’ from 1.5 to 3.8). The highest resistance to the anthropo-pressure was observed among the communities of the wettest sites belonging to the Phragmitetea class.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2006Anna Kryszak 
Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań
Jan Kryszak 
Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań
Maria Grynia 
Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 PoznańLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora