Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Correlation between selected factors and quality of seminatural Western Carpathian grasslands

Ján Novák

Dep. of Grassland Ecosystems and Fodder Crops, Faculty of Agrobiology and Food Resources Slovak Agricultural University in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra Slovak Republic


Abstrakt

The research on the seminatural Western Carpathian grasslands (1992–2005) in Slovak

Republic with the altitude from 360 to 1150 m and inclination up to 28º, in the regions of Kysuce,

Orava, Liptov, Turiec, Považie, Horehronie, and Spiš presents 900 floristic analyses performed on 60 farms with the area of 9 712 ha. Regression and correlation analyses, namely pair coefficients of correlation and non-linear regression analysis (parabolic function), were used to study the correlation between the evaluation of the grassland quality (EGQ) and the selected factors (floristic group, leguminoses, other herbs and ferns in %, share of empty places in %, diversity of species, altitude and inclination). The progress of the correlation between the selected factors was analysed to set the optimal values EGQ. The diversity of species varied from 8 to 66 species, and the quality of the grassland (EGQ) varied from 8.50 to 85.38. A positive (direct) correlation was found out in case of two factors (% of grasses and leguminoses); while a negative (indirect) correlation was proved in case of the other factors (other herbs, empty places, number of species, altitude, exposition, and inclination). Opublikowane
27-12-2006Ján Novák 
Dep. of Grassland Ecosystems and Fodder Crops, Faculty of Agrobiology and Food Resources Slovak Agricultural University in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra Slovak RepublicLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.