Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Skład gatunkowy populacji drobnych ssaków na ekstensywnie wykorzystywanych łąkach Basenu Czarnocińskiego nad Zalewem Szczecińskim

Eliza Miłek

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland

Dorota Musielak

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland


Abstrakt

Czarnocin and the surroundings meadows are located in the Skoszewskie Meadows district. These permanent grasslands, very abundant in the past, are now dominated by the sedges, reeds and phytocenosis with Reed Canary-grass, Wood Small-reed and Common Couch. These areas are still very valuable, and were included into the Nature 2000. The main aim of the protection is to increase biodiversity of flora and fauna in these areas. Till now the research has  included mostly flora and avifauna. There are no records about other vertebrates’ species. In the present paper the authors tried to estimate the composition of the small mammals’ species living on this tract. The bone material, skeletonized from the pellets of the Barn Owl (Tyto alba) was used. Research results show 12 species of small mammals, including 5 protected species. A big percentage of Soricidae and Arvicolidae families are connected with environmental conditions (mostly high soil moisture) and extensive forms of grasslands management.


Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Eliza Miłek 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland
Dorota Musielak 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.